תוכנית מחיר למשתכן
תוכנית מחיר למשתכן

אודות התוכנית

תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

תכנית מחיר למשתכן מיועד באופו כללי לחסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-3 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים שהם:

זוגות נשואים או ידועים בציבור
יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 35
הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות
נכים בני 21 ומעלה

מסלול "משתכן צעיר"

מסלול "משתכן צעיר" רשות מקרקעי ישראל אישרה ליתן תעודת זכאות לרווקים מגיל 26 עד גיל 35 שהיו מחוסרי דירה ב-3 השנים שקדמו ליום קבלת תעודת הזכאות.
בעלי זכאות במסלול "משתכן צעיר" יוכלו לרכוש דירה בפרויקטים שאושרו למכירה לזכאים ללא הגרלה. דירות למכירה ללא הגרלה – לחץ כאן
*חשוב לדעת כי זכאות בסלול זה אינה מאפשרת השתתפות בהגרלות של מחיר למשתכן ואינה מזכה במענק במסגרת התוכנית.

אודות התוכנית

תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

תכנית מחיר למשתכן מיועד באופו כללי לחסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-3 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים שהם:

זוגות נשואים או ידועים בציבור
יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 35
הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות
נכים בני 21 ומעלה

מסלול "משתכן צעיר"

מסלול "משתכן צעיר" רשות מקרקעי ישראל אישרה ליתן תעודת זכאות לרווקים מגיל 26 עד גיל 35 שהיו מחוסרי דירה ב-3 השנים שקדמו ליום קבלת תעודת הזכאות.
בעלי זכאות במסלול "משתכן צעיר" יוכלו לרכוש דירה בפרויקטים שאושרו למכירה לזכאים ללא הגרלה. דירות למכירה ללא הגרלה – לחץ כאן
*חשוב לדעת כי זכאות בסלול זה אינה מאפשרת השתתפות בהגרלות של מחיר למשתכן ואינה מזכה במענק במסגרת התוכנית.

השלבים

01

הנפקת תעודת זכאות

הנפקת תעודת זכאות כדי להירשם לפרויקט "מחיר למשתכן" תחילה עליכם להנפיק "אישור זכאות" ע"פ התנאים המוצגים באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת: www.moch.gov.il הנפקת התעודה עצמה מתבצעת באמצעות אחת מחברות ההרשמה: מרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר, מילגם, עמידר. תעודת הזכאות תונפק לאחר הוכחת עמידת המבקש בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. אם יש בידכם אישור זכאות של מחיר למשתכן במתכונת הישנה או במסלול מחיר מטרה, תוכלו להשתמש בו ובתנאי שהינו בתוקף ליום ההרשמה להגרלה.
*הערה – יובהר כי המידע המחייב בדבר הנפקת תעודת הזכאות הינו זה אשר מופיע באתר משרד הבינוי והשיכון והמידע באתר הייעודי לפרויקט מפורסם לרקע כללי בלבד.

02

ההרשמה לפרוייקט

• משרד השיכון יפתח את ההגרלה למשך 23 יום באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il
• פתיחת ההרשמה לפרוייקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע"י החברה.
** מומלץ כי טרם ההרשמה להגרלה התייעצו עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

03

ההגרלה

ההגרלה תתקיים מספר ימים לאחר סיום ההרשמה לפרויקט. ההגרלה תתבצע ע"י משרד השיכון.
ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות, כלומר, הזוכה שעלה ראשון יבחר את הדירה הראשונה בפרויקט, הזוכה השני יבחר שני וכך על פי הסדר.
** הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום בבחירת הדירה, תשלח בדואר אלקטרוני ובדואר רשום ע"י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תינתן גם לנרשמים אשר לא עלו כלל בהגרלה.

04

הצגת הפרויקט לזוכים

חברת " גשם החזקות בע"מ" תזמן את הזוכים (באמצעות טלפון/דוא"ל) יום עיון בו יינתן לרוכשים את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה.
בתקופה זו, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.
ניתן להתעדכן בכל רגע באתר הפרויקט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.

05

בחירת הדירה וחתימת החוזה

סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי המופיע בתוצאות ההגרלה על פי סדר עולה- כלומר, הזוכה בעל המספר הסידורי הראשון וכן הלאה. לפגישה עליכם להגיע בנוכחות מלאה של הזוכים הרשומים בהודעת הזכייה (שנשלחה לכם על ידי משרד הבינוי והשיכון). במידה ואחד מבני הזוג אינו יכול להגיע ליום בחירת הדירה יש להצטייד בייפוי כח מאומת ע"י עו"ד והעתק תעודת זהות של בן הזוג שאינו נוכח, במידה ושני בני הזוג אינם יכולים להגיע ליום בחירת הדירה, יש לצייד את צד ג' בייפוי כח נוטריוני חתום על ידי עו"ד.
לפגישה עליכם להגיע עם עותק של הודעת הזכייה, תעודות מזהות ושיק מקדמה. לכל זוכה יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על טופס הרשמה לדירה.
מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה.
במעמד החתימה על טופס בחירת הדירה תשולם מקדמה בסך 2000 ₪ ע"ח הדירה הנבחרת. לא יהיה ניתן לשנות בחירה של דירה בפרויקט. סכום זה לא יוחזר לזוכה שבחר דירה במקרה של הסרה מרישום או ביטול זכייתכם.
בתום ימי בחירת הדירה, נציגינו יצרו עמכם קשר לתיאום פגישה לחתימה על הסכם מכר.
לידיעתכם, חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון, לכן, לא תתקבל כל דרישה לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביו משא ומתן משפטי. נוהל ביטול זכייה- ניתן לבטל את זכייתכם באתר ההרשמה להגרלות של משרד הבינוי והשיכון.

00

הערה כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לבטל את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

קישורים חשובים

זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

לצפייה באתר
לצפייה באתר
לצפייה באתר
לצפייה באתר

זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

לצפייה באתר

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

לצפייה באתר

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

לצפייה באתר

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

לצפייה באתר
הפרויקטים שלנו במחיר למשתכן
הפרויקטים שלנו במחיר למשתכן