ברוכים הבאים לאתר למשתכן של גשם החזקות

ברוכים הבאים לאתר למשתכן של גשם החזקות

עידכונים שוטפים
ימי העיון לפרויקט דה וואלי איסט מתחם 47550 יתקיימו בתאריכים 23,24.7 שעות מדויקות נשלחו בהודעות אישיות על פי מספר הזכייה
ימי בחירת הדירות עבור פרויקט דה ואלי איסט מתחם 47550 יתקיימו בתאריכים 13,14,15.8 שעות ומיקום יישלחו בהודעות אישיות על פי מס הזכייה
נפתחה הגרלת המשך לנהריה דה ואלי מספר הגרלה 1224
.4.2019 נתקבלה החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה בנהריה באשר לקבלת ההיתר. (רצ"ב החלטת הועדה).
כל הפרויקטים
פרויקטים בשיווק
פרויקטים עתידיים